Opis szkolenia

Żaden zespół nie będzie dobrze funkcjonował bez efektywnej komunikacji. W organizacjach to właśnie komunikacja i przepływ informacji są wskazywane jako główne problemy i przeszkody w pracy. Podczas szkolenia zajmiemy się nie tylko samymi schematami komunikacji, ale zwrócimy uwagę na komunikatywność idei. Uczestnicy poznają i przećwiczą kluczowe techniki efektywnej komunikacji oraz będą doskonalić umiejętności prezentowania swojego stanowiska w sposób jasny, czytelny i efektywny.

Zadaj nam pytanie lub zadzwoń: +48 502 571 143

Czym nasze szkolenie różni się od innych podobnych, z którymi być może miałeś do czynienia:

Zapytaj o to szkolenie

Ramowy program szkolenia:

 • 1. Zasady i reguły w komunikacji interpersonalnej i komunikowanie się w zespole
 • - model Simona Sineka
 • - modele komunikowania wartości
 • - komunikacja i stereotypowe założenia
 • - modele komunikacji w odniesieniu do pełnionych ról zespołowych
 • - podstawowe narzędzia służące komunikacji a sukces w realizacji zadań
 • - diagnoza barier utrudniających skuteczną komunikację
 • 2. Nadawca w komunikacji w zespole
 • - autoanaliza stylu komunikowania
 • - diagnoza sytuacji wyjściowej
 • - bariery w komunikacji interpersonalnej
 • - informacja zwrotna (feedback)
 • - komunikacja wewnętrzna jako metoda pozafinansowego motywowania podwładnych
 • 3. Odbiorca w komunikacji w zespole
 • - reguły funkcjonowania zespołu (podstawowe zasady regulujące pracę zespołu)
 • - dynamika grupy a komunikacja
 • - planowanie, wykonywanie, kontrolowanie i doskonalenie pracy zespołu
 • - ustalanie priorytetów i wyznaczanie celów
 • - twórczy dialog w zespole
 • - myślenie kreatywne a myślenie empiryczne w zespole
 • - osiąganie porozumienia w zespole
 • - sprzężenie zwrotne jako sposób na polepszenie funkcjonowanie zespołu i poszczególnych jego członków
 • - tworzenie warunków sprzyjających współpracy (zaufanie, otwartość, wymiana informacji)
 • 4. Narzędzia w komunikacji w zespole
 • Zasady funkcjonowania komunikacji w zespole
 • - formalny kanał komunikacji
 • - struktura władzy
 • - specjalizacja zadań
 • - własność informacji
 • Spotkania i zebrania
 • - zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych
 • - planowanie i przygotowywanie spotkań
 • - zasady prowadzenia dyskusji i spotkań (dyscyplina, kultura, przygotowanie, rzeczowość)
 • - precyzyjne wyznaczanie zadań do realizacji
 • - przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • - porządkowanie informacji i finalizowanie spotkań
 • - wywiązywanie się z powierzonych zadań
 • - kontrola realizacji powierzonych zadań
 • Efektywne narzędzia komunikacji wewnętrznej
 • - technika i nowe sposoby komunikacji
 • - łączenie narzędzi
 • 5. Konflikty i trudności komunikacyjne w zespole
 • - rola komunikacji wewnętrznej w sytuacjach konfliktu
 • - komunikacja wewnętrzna w wybranych nietypowych sytuacjach: komunikacja kryzysowa, komunikacja podczas przemian w firmie (restrukturyzacja, zmiany systemu zarządzania, zmiany własnościowe)
 • - doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów komunikacyjnych
 • - kanały komunikacyjne i praktyczne rady, jak zwiększyć ich skuteczność
 • - udrażnianie kanałów góra - dół, dół - góra
 • Dla kogo?

  Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób, które w swojej pracy zarządzają zespołami i komunikują się z nimi. To również doskonała oferta dla wszystkich osób, które chcą nabyć umiejętności efektywnej komunikacji w zespole, a także nauczyć się zachowania asertywnego.
  Zapytaj o to szkolenie

  Metodyka prowadzenia szkolenia

  Na tym szkoleniu nie będziemy zajmowali się definiowaniem po raz kolejny procesu komunikacji, nie będziemy rozszyforwywać pojęć asertywności i poznawać narzędzi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Będziemy pracować na twoich zadaniach i bazować na twoich doświadczeniach, z pominięciem abstrakcyjnych scenek, które nijak się mają do rzeczywistości w twojej firmie. Poznamy wagę pytania „Dlaczego?” i nauczymy się, jak skutecznie komunikować nasze pragnienia i oczekiwania.
 • Dowiesz się:
 • - jak działa mózg i dlaczego warto działać w zgodzie z tym schematem
 • - dlaczego wciąż popełniamy błędy w komunikowaniu idei
 • - dlaczego mapa to nie terytorium
 • - jak postrzegają świat inni i jak to wpływa na proces komunikacji w zespole
 • - jakie są bariery w komunikacji w 21 wieku
 • Nauczysz się:
 • - jak wypracować swój styl komunikacji
 • - jak wzmacniać swój przekaz
 • - jak optymalizować komukację w zespole
 • - jak stosować sprawdzone modele i techniki
 • - jak wykorzystywać narzędzia optymalizacji komunikacji w zespole
 • - jak rozpoznać kluczowe pułapki
 • - jak wdrażać sprawdzone metody z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • - jak komunikować w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 • Masz pytania? Zadzwoń: +48 502 571 143 lub napisz do nas!

  Dbamy o Twój czas, odpowiemy w ciągu 24h

  *niewymagane | ** My też nie lubimy spamu. Gwarantujemy, że adres posłuży nam tylko do kontaktu z Tobą