Opis szkolenia

Kompleksowe zarządzanie strategią w organizacji na każdym jej poziomie w bardzo zmiennym otoczeniu biznesowym wymaga bardzo konkretnej wiedzy i umiejętności. Szkolenie kładzie nacisk na poznanie odpowiednich technik i wykształcenia w sobie nawyków, które pozwolą na świetne wykorzystanie potencjału, nadarzających się okoliczności oraz umiejętność mapowania zagrożeń. Każdy, kto zaangażowany jest w działania strategiczne musi mieć świadomość przebiegu i uwarunkowań procesu budowy strategii firmy. Konstrukcja programu szkolenia pozwala na rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o modele Business Model Canvas i Lean Startup oraz Customer Development Analiza.

Zadaj nam pytanie lub zadzwoń: +48 502 571 143

Czym nasze szkolenie różni się od innych podobnych, z którymi być może miałeś do czynienia:

Zapytaj o to szkolenie

Ramowy program szkolenia:

 • 1. Podstawy strategii Value Proposition i Business Model Canvas – model Osterwalda w tworzeniu strategii
 • - Value Proposition Canvas
 • - Business Model Canvas
 • - Trendy konsumenckie i insight
 • - Persony w tworzeniu wartości
 • - Wybrane narzędzia analizy strategicznej: analiza zasobów firmy, analiza konkurencyjna i sektorowa, analiza makrootoczenia
 • - Rynek w ujęciu TAM, SAM, SOM
 • 2. Cele strategiczne i ich komunikowanie
 • - Wyznaczenie celu strategicznego firmy
 • - Przypomnienie istoty celów SMART
 • - Wyznaczenie celu strategicznego (lub kilku celów) na okres 3-5 lat dla własnej firmy
 • - Określenie mierników realizacji celu
 • - Określenie zadań do wdrożenia w swoim dziale/funkcji/obszarze
 • - Planowanie (metodą projektową) okresu, w którym nowa/zmodyfikowana strategia zostanie w firmie zakomunikowana i „uruchomiona”. Komunikowanie celów zaspołom
 • 3. Planowanie wdrażania strategii
 • - Tworzenie planu strategicznego
 • - Wypracowanie ścieżki dojścia do celu – opracowanie głównych elementów planu strategicznego w odniesieniu do celu strategicznego
 • - Określenie planu strategicznego dla działu/funkcji/obszaru, spójnego z planem strategicznym całej firmy
 • - Określenie przybliżonego harmonogramu realizacji
 • - Planowanie scenariuszowe
 • - Poznanie metody planowania scenariusza
 • - Opracowanie 3-4 alternatywnych scenariuszy – na przykładzie własnej firmy
 • - Wybór najbardziej prawdopodobnego – do dalszej pracy nad nim
 • 4. Zmiany w strategii i zarządzanie zmianą
 • - Model Lean Startup
 • - Iteracje i zmiany w strategii
 • - Testowanie i optymalizacja założeń strategicznych
 • - Zarządzanie zmianą w okresie wdrożenia
 • - Przewidzenie trudności związanych z zarządzaniem ludźmi w okresie wdrożenia nowej strategii
 • - Zaplanowanie działań prewencyjnych niwelujących te trudności
 • Dla kogo?

  Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy zajmują się analizą, tworzeniem i wdrażaniem strategii. Dla manadżerów, członków zarządów oraz dla osób z działów R&D.
  Zapytaj o to szkolenie

  Metodyka prowadzenia szkolenia

  Na tym szkoleniu nie będziemy zajmowali się abstrakcyjnymi modelowymi sytuacjami. Na potrzeby warszatatu będziemy pracować na twoich strategiach i na wyzwaniach, które czekają twoją organizację. Nie będziemy uczyli się wyeksploatowanych schematów, lecz nauczymy się wyciągać wnioski z realnych możliwości i zagrożeń i potencjału organizacji i rynku.
 • Dowiesz się:
 • - jakie są obszary i odpowiedzialności przy tworzeniu strategii
 • - jakie są nowe trendy
 • - co składa się na skuteczną strategię biznesową dostosowaną do sytuacji konkurencyjnej, oczekiwań akcjonariuszy i potrzeb klientów
 • - jakie są współzależności pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania firmy
 • Nauczysz się:
 • - jak podejść do tworzenia strategii
 • - jak przeprowadzać analizy i badania
 • - jak przełożyć strategię na działania operacyjne i jak wdrażać strategię
 • - jak patrzeć na swoją firmę w kategoriach strategicznych, makroekonomicznych, rynkowych i finansowych
 • - jak przeprowadzić analizę strategiczną swojej firmy i konkurentów
 • - jak działać w modelu Customer Development
 • - jak działać w modelu Lean Startup
 • Masz pytania? Zadzwoń: +48 502 571 143 lub napisz do nas!

  Dbamy o Twój czas, odpowiemy w ciągu 24h

  *niewymagane | ** My też nie lubimy spamu. Gwarantujemy, że adres posłuży nam tylko do kontaktu z Tobą